• Completaţi formularul de mai jos şi vă vom contacta în cel mai scurt timp!
 • 10 + 15 =  

   

  Office
  Adresa:
  Str. Bd-ul Constructorilor, Nr. 20,
  Cladire Ipromet, Sector 6


  Fax: 031 10 58 154
  Tel: 0755 025 768
  Tel: 0725 155 057

   

 1.  

 2. Consultanta in calitate de
  SERVICIU EXTERN SSM

  • - incepand de la 10 RON/angajat/luna
  • (in functie de nr. angajati, nivel risc/societate )
  • La preţurile de mai sus se aplică discounturile:
  • * 5 - 10 de angajaţi 20%
   * 10 - 30 de angajaţi 40%
   * peste 30 de angajaţi 50%

         Consult privind  activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform  prevederilor art. 8 (4) din Legea nr. 319/2006 şi ale art.  14, lit. d)  din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

         Desfasuram următoarele activităţile de prevenire şi protecţie, stipulate la art. 15 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

 

1. Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.

3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.

 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii  şi/sau unităţii.

9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006  şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.

10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

12. Evidenţa meseriilor  şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor  prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.

16. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

17. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

18. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

20. Urmărirea realizării măsurilor  dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate,  medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi  protecţie.

22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,  în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.

23. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători,  pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii  cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.

26. Întocmirea unui necesar  de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.