• Completaţi formularul de mai jos şi vă vom contacta în cel mai scurt timp!
 • 10+15 =  

   

  Office
  Adresa:
  Str. Bd-ul Constructorilor, Nr. 20,
  Cladire Ipromet, Sector 6


  Fax: 031 10 58 154
  Tel: 0755 025 768
  Tel: 0725 155 057

   

 1.          
  Legislație
 2. Securitatea și Sănătatea în Muncă
Legea securitatii si sanatati în munca nr. 319/2006
 
Normă metodologică nr. 1425/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319 2006
 
Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 
Hotarârea Guvernului nr. 300-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 
Hotarârea Guvernului nr. 493-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 
Hotarârea Guvernului nr. 971-2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sănătate la locul de muncă
 
Hotarârea Guvernului nr. 1028-2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 
Hotarârea Guvernului nr. 1048-2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă
 
Hotarârea Guvernului nr. 1051-2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare
 
Hotarârea Guvernului nr. 1058-2006 privind cerintele minime pentru îmbunătătirea securitătii si protectia sănătătii lucrătorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 
Hotarârea Guvernului nr. 1091-2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru locul de muncă
 
Hotarârea Guvernului nr. 1092-2006 privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă
 
Hotarârea Guvernului nr. 1136-2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 
Hotarârea Guvernului nr. 1146-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 
Hotarârea Guvernului nr. 1876-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 
Hotarârea Guvernului nr. 355-2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 
Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncă
 
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 
Legea nr. 53/2005 (Codul Muncii)
 
Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor