• Completaţi formularul de mai jos şi vă vom contacta în cel mai scurt timp!
 • 10+15 =  

   

  Office
  Adresa:
  Str. Bd-ul Constructorilor, Nr. 20,
  Cladire Ipromet, Sector 6


  Fax: 031 10 58 154
  Tel: 0755 025 768
  Tel: 0725 155 057

   

 1.          
  Legislație
 2. Situații de urgență
 
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 
Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 
Legea 481-2004 privind protectia civila
 
Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă
 
Ordinul nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 
Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatilor de urgentã
 
Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 
Hotararea generala nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii si/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu
 
Ordinul nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 
Ordinul nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
 
 • Ordinul nr. 3 din 06 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă
 
Ordinul Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încãrcãri electrostatice
 
Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performantã privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentã
 
Ordinul 262 din 02 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru birouri
 
Ordinul 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
 
Ordinul 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
 
Ordinul 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
 
Ordinul 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente