Dosar SSM (Protectia Muncii)

  • elaborarea de decizii privind organizarea activitatilor de protectia muncii;
  • semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă in conformitate cu HG Nr. 971 din 26 iulie 2006 ;
  • stabilirea masurilor de protectia muncii in conditiile constatarii unei stari de pericol grav si iminent precum si evidenta zonelor cu risc ridicat si specific in conformitate cu art.101-art.107 din HG 1425/ 2006;
  • stabilirea perioadei dintre doua instruiri si continutul tematicii de instruire pentru toate categoriile de instructaj cf. art.96 din HG 1425/2006;
  • protectia maternitatii la locurile de munca prin respectarea OUG 96/2003;
  • stabilirea structurilor interne privind apararea impotriva incendiilor cf. art.19 din Legea 307/2006, acordarea primului ajutor cf. art.10 din Legea 319/2006;
  • monitorizarea ocupatiilor ce necesita autorizare in conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din HG 1425/2006 si a prescriptiilor ISCIR;
  • intocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie;
  • elaborarea de instructiuni proprii in functie de particularitatile locurilor de munca cf. art.13 din Legea 319/2006;
  • evaluarea riscurilor de accidentarea si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca si elaborarea planului de prevenire si protectie in functie de riscurile identificate asa cum reiese in art.7 si art.13 din Legea 319/2006;

OFERTA