• organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • tematica de instruire pe categorii de salariati;
 • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi sarcinile ce revin personalului;
 • dispoziţie privind numirea persoanei responsabile cu atributii PSI ;
 • organizarea activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • dispoziţie privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • procedura de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • lista dotării cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor;
 • permis de lucru cu foc (model);
 • planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;
 • evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate;
 • controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor;

OFERTA